» Sol Menü » Apartman Yöneticiliği

Bina Hizmetlerimiz

 VERİLECEK HİZMETLER

1-Binayla ilgili tüm yönetimsel muhasebe işlemleri ve daire cari hareket takibi;

Bloklara ait tüm muhasebe işlemlerinin, daire cari hareketlerinin kayıt ve takibi tüm yönetimler için bir problem oluşturmaktadır. Kayıtların düzgün ve zamanında yapılması, yapılan kayıtların kontrollerinin sağlıklı olması yönetimler için zor olmaktadır. yönetim&servis olarak bu kayıt ve takip işlemleri tek bir merkezden ve profesyonel bir anlayışla yapıldığı için blokların iş yükü ve sorumluluk alanı azalacak, hizmet nitelikleri artacaktır.

2-İşletme defteri tutulması ve gerektiği zamanlarda döktürülmesi;

Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetim planı bulunan tüm apartman ve site gibi
Ortak yaşam ünitelerinde, yönetimler dönem içerisinde gerçekleşen tüm gelir-gider hareketlerini kayıt altına almak ve işletme defteri tutmak zorundadır. Basit düzende bir işletme defteri bulundurmak ve bu deftere kayıtların düzgün ve zamanında geçmesi gerekmektedir. Genel kurul zamanlarında bu işletme defteri denetçiler tarafından incelenmekte ayrıca tahsil edilemeyen aidatların icra takibi sırasında da avukat tarafından mahkemeye ispat için işletme defteri dökümleri gerekmektedir.Yönetim servis Profesyonel Yönetim hizmetleri bu hizmeti sunarak bir kolaylık sağlamaktadır.

3-Personel bordro hizmetleri;

Binalarda sigortalı olarak çalışan kapıcı ve varsa başka sigortalı herhangi bir çalışanın Sigortalılıklarından doğan bordro işlemleri, SSK beyannamelerinin verilmesi, giriş çıkış işlemlerinin yapılması, iş kanununa uygun çalıştırılması, haftalık ve yıllık izinlerinin kullandırılması, yönetimin belirleyeceği bir bankada hesap açarak Tazminat fonlarının değerlendirilmesi vb. yönetim&servis bu personel hizmetlerini Yönetimini yaptığı tüm binalar için sistemle bütünleşmiş bir vaziyette gerçekleştirerek bu gibi konularla ilgili harcamalarında anında bina hesaplarına kayıt edilmesini sağlayacaktır.

4-Avukatlık hizmetleri;

Yönetimlerin bir büyük problemi de tahsil edilemeyen aidatların hukuki takip ve tahsilât olaylarıdır. Birçok yönetici hem kendi işleri ile ilgilenmekte hem de özveride bulunarak Yöneticilik görevlerini layıkıyla yerine getirmek için uğraşmaktadır. Böyle bir durumda aidat Tahsil edilememesi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Ödeme yapmayan sakinler ile ilgili hesapların çıkartılması bu hesapların avukata verilmesi, tekrar takibinin yapılması hem maddi hem de zaman kaybına neden olmaktadır. yönetim&servis ödemelerini aksatan ve icra işlemi yapılması gereken dairelerin tespiti, bu dairelerle ilgili her türlü kanuni ve hukuki yazışma ve takip işlemleri tamamen yönetim&servis' in  avukatları tarafından yürütülmektedir.

5-Daire sakinlerine call center "telefonla bilgilendirme"servisi hizmeti;

Daire sakinleri telefonla şirket merkezini aradıklarında hesaplan ile ilgili tüm detaylan ve bilgileri anında öğrenebileceklerdir. Normalde hesap özetleri için sürekli yöneticiler aranmaktadır. Yöneticiler telefonlara cevap verme işlerinden tamamen kurtulmaktadırlar.

6-iNTERNET HİZMETİ;

Daire sakinleri hesap hareketlerini, borç ve alacak,bina giderleri gibi birçok raporu İnternet den yönetim&servis tarafından verilecek şifre ile istedikleri anda alabileceklerdir. Bu hizmet ile binalar daha şeffaf ve güvenilir bir anlayışla yönetilmiş olacak kat maliklerinin profesyonel yönetime karşı olan güvenini de perçinleyecektir.

7-Daire sakinlerine SMS ile bilgi hizmeti "borç-alacak-teşekkür gibi"

Daire  sakinlerine her ay hesapları ile ilgili bilgi mesajları ya da ödemelerinden dolayı Teşekkür mesajı, geciken ödemeleri ile ilgili uyarı mesajları, duyurularla ilgili istenen bir mesaj var ise SMS yolu ile bu mesajlar kat maliklerine  ulaştırılacaktır.

8-Daire sakinlerine e-mail yolu ile hesap ekstresi, rapor gönderme hizmeti;

Bilgisayar vasıtasıyla hesaplarını internet den takip etmek isteyen daire sakinleri için e-mail gönderilerek hesaplarından bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.
 

Kullanıcı Adı  
Şifre