» Sol Menü » Apartman Yöneticiliği

Binanız için 3 aşama

Bizimle çalışmak istediğinizde binanız tarafımızdan incelenmektedir;

1.AŞAMA Binanıza özel bir teklif hazırlanmaktadır.
• Hangi yönetim hizmetlerinin verileceği
• Yönetim hizmetlerinin bedelinin ne olacağı
• Kat malikleri kurulunda ne karar almanız gerektiği
• Nasıl bir sözleşme yapılacağı

2.AŞAMA Binanızla ilgili doğru bilgilere ulaşmamız gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki formları dolduruyoruz.
• Hukuki durum tespiti formu (yönetim planı, imtiyazlı bölümler. vs)
• Fiziki durum tespiti formu (demirbaşlar,bakım sözleşmeleri..vs)
• Personel tespit formu (çalışanların özlük bilgileri, kıdem tazminat fonu, izin durumları. vs)
• Oturanların bilgi formu (malikler, kiracılar, diğerleri vs)
• Geçmiş dönem bilgileri(faturalar, yıllık faaliyet raporu, denetim raporu.)

3.AŞAMA Profesyonel yönetime geçişin son aşamasıdır.
• Yoksa işletme projesi yapılması
• Kat maliklerinin toplantıya çağrılması ve denetim mekanizmasının oluşturulması
• Yıllık iş programının yapılması
 

Kullanıcı Adı  
Şifre