» Sol Menü » Apartman Yöneticiliği

Danışmanlık Hizmeti

OFİS VE DANIŞMANLIK HİZMETİ

    * Yönetim planınızı gözden geçiriyor,İşletme projenizin yapılmasında katkıda bulunuyoruz.
    * Defterlerinizin öncelikle(işletme-karar) noter tasdikini yaptırıyoruz.
    * Tüm apartman sakinlerinin (kat malik kiracılar ve diğerleri) bilgilenmesi adına apartman yönetimi el kitabını (toplu yasama kültürü,haklar ve borçlar ile ilgili) dağıtıyoruz.
    * Dairelere yaptıkları ödemeler (aidat avans) için tek tek makbuz kesiyoruz.(Bankaya yatırılmıyorsa)
    * İşletme defterine (gelir ve giderlerinizi) düzenli bir şekilde işliyoruz.
    * Her bir dairenin borç/alacak durumlarını gösterir aylık çizelgesini hazırlıyoruz en geç ayın 10'unda panonuza asıyoruz.
    * Apartman giderlerine katılmayan ya da düzgün ödemede bulunmayanların aylık çizelgede belirtiyor ve uyarıyoruz.
    * İkinci ayda giderlere katılmayan ya da geciktirenlere noter kanalıyla ihtarda bulunuyoruz.
    * 3 ayda bir faaliyet raporu (gelir-gider/borç-alacak) nu hazırlıyor denetçinin kontrolünü sağlıyoruz.Hala apartman giderlerine katılmayan ya da geciktirenler varsa dava açıyoruz.(Sulh Hukuk Mahkemesi)
    * Tüm resmi ve apartman içindeki yazışma,duyuru,dilekçe,sözleşme,belge,makbuz ve faturaları düzgün bir şekilde dosyalıyoruz.
    * Apartmanınızda kapıcı bulunuyorsa tüm yasal sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getiriyoruz kapıcı talimatnamesini panoya asıyoruz.
    * Apartmanınızda asansör bulunuyorsa bakımı sözleşme ve periyodik kontrollerini asansör bakım defterine işletiyor ve imzalatıyoruz.Asansörde dikkat edilecek hususları kabinde ve panoda belirtiyoruz.
    * Apartman panosunda ayrıca yangın ve deprem sırasında yapılması gerekenler acil telefonlar(polis imdat,alo itfaiye,acil ambulans vs.) ve yönetici kimliğini hazırlıyor ve asıyoruz.
    * Apartmanınızın ihtiyacı olduğunda elektrikçi,tesisatçı ve ustaları size yönlendiriyor ayrıca ortak kullanım alanları olan çatı aktarımı,dış cephe boyanması vs. gibi konularda fiyat teklifleri alıyor teknik şartname(sözleşme)kontrolü yapıyoruz.İşinizin en uygun fiyatta en kaliteli şekilde yapılmasına karar vermenizi sağlıyoruz.
    * Depreme hazırlık için binanızın güçlendirilmesi,binanızın sigortasının yaptırılması,yangına karşı tüplerinizin kullanımı ve önemi için doğru bilgilendirmeyi yapıyoruz. Kat maliklerini ikna edebilmenizi sağlıyoruz.

SON OLARAK;

İstediğiniz takdirde, olağan yada olağanüstü toplantılarda katkı sağlamak için bulunuyoruz yada bu toplantıların yasal prosüdürü hakkında (toplantı öncesi,toplantı sırası,toplantı sonrası) uyarı ve önemli katkılarda bulunuyoruz.
 

Kullanıcı Adı  
Şifre