» Anasayfa

PROFESYONEL YÖNETİCİLİK


Neden Profesyonel Yönetim?
Ekonomi ve teknolojinin gelişmesi, iş yerleri ve yaşam alanlarının yapılarının değişmesine, farklılaşmasına ve ihtiyaçlarının artmasına neden olmuştur. Bu noktada artık tesislerin beklentilerini karşılayabilmesi Profesyonel Yönetim ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Tesislerin İhtiyaçlarını Nasıl Belirliyoruz?

Tesislerin fonksiyonlarına göre değişik ihtiyaçları vardır. Bir ofis binası ile bir AVM’ nin veya bir apartman ile bir sitenin ya da bir toplu yapı ile bir rezidans’ ın ihtiyaçları aynı değildir. Burada önemli olan tesisin fonksiyonu, ihtiyacı, coğrafi lokasyonuna bağlı olarak risk analizi ve mimari özelliği ile bu tesisleri kullananların sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı yönetim organizasyonunu ve ihtiyaçları belirlememizdeki en önemli etkendir.

Sosyal Düzeni Nasıl Oluşturuyoruz?

Bir çatı altında ya da bir parsel de, ada da sosyal düzeni oluşturabilmek ve sürdürebilmek için iyi kurallar gereklidir. Kural kavramını, küçük ya da büyük tüm organizasyonların iyi işlemesi için gerekli düzenlemeler olarak ele alabiliriz.

İdeal bir kural sisteminde olması gereken özellikler


Basitlik- Anlaşılabilirlik:
İdeal bir kural sistemi her şeyden önce basit olmalıdır. Kurallar herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde düzenlenmelidir.

Açıklık- Kesinlik:
Kurallar herkes tarafından önceden bilinmeli, kurallara uymanın ya da uymamanın sonuçları açık ve kesin olmalıdır.

Eşitlik- Adillik:
Kurallar herkese eşit ve adil uygulanmalıdır.

Genellik- Tarafsızlık:
Kurallar, bir çatı altında yaşayan insanlar arasında cinsiyet, dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın kanun önünde eşitlik ilkesi uygulanmalıdır.

Öngörülebilirlik- İstikrar:
Kuralların temel özelliği belirsizliği azaltmalarıdır. Bu nedenle kurallar sık sık değiştirilmemeli, sürekliliği ve uzun dönemde yürürlükte kalacağı bilinmelidir.

Uyumluluk:
Uygulamaya konulan kurallar topluluğun değer yargılarına bütünüyle ters düşmemeli, insanlar tarafından kabul edilebilir nitelikte olmalıdır.

Uygulanabilirlik:
Önemli olan kurallar koymak değil, konulan kuralların uygulanabilir olmasıdır.

Düzenlilik- Süreklilik:
Kuralların uygulanmasında bir düzenlilik ve süreklilik söz konusu olmalıdır. Bireyler, mevcut kuralların işler olduğunun ve bu kurallara uymamalarının bir yaptırımı olduğunun farkında ve bilincinde olmalıdırlar.
 

Kocaeli site yönetim kocaeli site yönetimi

Kullanıcı Adı  
Şifre