» Sol Menü » Hizmetler

Site Yönetimi

Yönetim Servis'in  bu konudaki hizmet adımları aşağıdaki gibidir.

• Site sakinlerini bilgilendirme ve site tanıtım elkitabının dağıtılması
• Web sitesinin kurulması yönetimin şeffaflığının sağlanması
• Site Yönetim planının değerlendirilmesi ve uygulanması
• Site İşletme Projesinin yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi
• Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantıların düzenlenmesi
• Site sakinleri memnuniyet araştırması ve değerlendirmesi
• Siteyle ilgili tüm resmi evrakların kabulü, yazışmaların yapılması dosyalanması.
• Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması

Kullanıcı Adı  
Şifre