» Sol Menü

Yöneticilik Sistemleri


Hizmet Satın Alma Sistemi ile Yönetim :
 Hizmetlerin tamamı firmamız veya hizmet satın alma gerçekleştirilen firma ve elemanlar tarafından yürütülür. Atanmış yöneticilik sistemi ile yönetimde SSK işyeri numarası ve tüm mali sorumluluk firmamız adınadır.

Vekil sıfatı ile Yönetim Sistemi; Bu yöntemde firmamız, söz konusu hizmetleri  site adına yapmakta,site ile ilgili hiçbir işlemde asli muhatap olarak ön plana çıkmamakta site adına yönetimi üstlenmektedir.Vekil sıfatı ile yönetimde,SSK işyeri numarası ve tüm mali sorumluluk site adınadır.

Kısmen vekil Kısmen firma sıfatı ile Yönetim Sistemi; Bu yöntemde firmamız, söz konusu hizmetlerin bir kısmını vekil sıfatıyla, bir kısmını taahhüt esasında sürdürür, dolayısıyla site çalışanının bir kısmında işveren firmamız, bir kısmında site olmaktadır.
Hatta site bizimle birlikte başka bir firmaya vekâlet ve taahhüt yolu ile iş yaptırabilir.

Geçici Yönetim Sistemi; Bu yönetim GSV sözleşmesi, KMK Madde 73 ve Toplu yapı/site yönetim planında belirtilmek suretiyle kurulur. Bu yöntemde firmamız, siteye yerleşimin başlamasından veya yapı kullanma izin belgesinin ilgili idarece onayı tarihinden itibaren 1(bir) veya 2 (iki) yıl süresince görev yapar. Nihayetinde site yönetiminde görev alacak maliklerin site yöneticiliğine oryantasyonunu sağlar. Bu görevini yaparken yasa uyarınca geçici işletme projesinin görev, yetki ve sorumluluğunu üstlenir.

Kullanıcı Adı  
Şifre